تصورات غلط درباره مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی

تصورات غلط درباره مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی

بزرگ ‌ترین تصور اشتباه پیرامون مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی مربوط به حجم ذخیره آن است. بسیاری بر این باورند که مخزن ذخیره حجم آبی معادل با مقدار بیان‌شده توسط سازنده مخزن را در خود نگه می‌دارد.

این حجم درواقع حجم کل مخزن است و باید حجم کیسه هوای موجود در آن نیز در نظر گرفته شود. برای مثال در یک مخزن ذخیره ۴ گالن دستگاه تصفیه آب خانگی، تنها چیزی در حدود ۲٫۵ گالن آب ذخیره می‌شود.

یک اشتباه رایج دیگر پیرامون مخزن ذخیره، تصور تأثیرگذاری جنس بیرونی مخزن بر کیفیت آب درون آن است. درواقع آبی که ما می‌نوشیم هیچ‌گونه تماسی با مواد سازنده بخش بیرونی مخزن نداشته و آب درون مخزن تنها با ماده بوتیل که سازنده درون مخزن است تماس دارد.

بوتیل هم بر اساس تحقیقات متعدد صورت‌گرفته یک ماده خنثی است و هیچ واکنشی با آب نخواهد داشت.

مخزن ذخیره، عامل برخی از حالت‌هایی است که در آن دستگاه تصفیه آب خانگی به‌خوبی عمل نمی‌کند. کمبود هوا در کیسه هوای مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی منجر به عدم تأمین آب تصفیه‌شده کافی در محل شیر برداشت می‌شود.

این اتفاق در زمانی که فشار هوای درون کیسه بیش‌ازحد مجاز باشد نیز خواهد افتاد.

.Copyright @ 2020 AwaterZ.com | all right reserved
Developed By PartCo
ارتباط با ای واتر زد از طریق واتس آپ