آموزش ثابت کردن میزان سختی آب دستگاه تصفیه

آموزش ثابت کردن میزان سختی آب دستگاه تصفیه

دستگاه سختی سنج آب جهت اندازه گیری میزان سختی آب مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد.منظور از سختی یا TDS همان املاح موجود در آب میباشد که بر حسب PPM اندازه گیری میشود. هرچقدر عدد سختی آب پایین تر باشد آب از کیفیت بالاتری برخوردار است.رنج سختی آب بهترین چشمه های معدنی حدود 70 PPM میباشد که در دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس این عدد به زیر 50 PPM میرسد. این محصول دارای دماسنج میباشد و قابلیت اندازه گیری دمای آب را دارد.

.Copyright @ 2020 AwaterZ.com | all right reserved
Developed By PartCo
ارتباط با ای واتر زد از طریق گفتینو
ارتباط با ای واتر زد از طریق واتس آپ